Història

Qui som?

L’empresa LSR Logística i Serveis del Reciclatge SLU va ser creada el mes de desembre de l’any 2010. Les instal·lacions estan ubicades al polígon industrial Prat de la Jaia d’Aixovall a la parròquia de Sant Julià de Lòria i compten amb una superfície de 2200m2 destinats al món del reciclatge.

Som una empresa jove i socialment responsable que base les seves operacions en tres pilars fonamentals: econòmic, social i ambiental.

La seva activitat es centra en la gestió integral de residus, sent els principals punts a destacar la recollida, classificació, reciclatge i valorització de ferralles fèrriques i no fèrriques, residus perillosos, així com la recollida i descontaminació de Vehicles Fora d’Ús (VFU) i el seu posterior reciclatge, així com la venda de recanvis d’ocasió entre d’altres.

Els nostres clients disposen d’unes instal·lacions proveïdes de maquinària potent i d’última generació, d’un personal tècnic altament qualificat, i d’una ubicació geogràfica que li permet gaudir d’una situació logística privilegiada a tot el territori andorrà.

Missió

L’empresa LSR té com a missió donar un servei de reciclatge de qualitat dissenyat a mida de cada un dels nostres clients tot donant compliment a les normatives mediambientals vigents, ajudant a cuidar el medi ambient.

Visió

LSR vol esdevenir una empresa de referència al principat en el sector del reciclatge.

Valors

• Treball en equip

• Qualitat de servei

• Conservació del medi ambient

• Creativitat i innovació

Equip humà

• Equip qualificat amb anys d'experiència en el sector

• Personal amb carnets de matèries perilloses ADR per al transport de residus

• Formació continuada específica en matèries com riscos laborals i prevenció i extinció d’incendis

• Conseller de seguretat

Política de qualitat i gestió ambiental

Política de qualitat i gestió ambiental

La Direcció General del GRUP REFESA considera com dues de les premisses essencials per a l'èxit la protecció del Medi Ambient i la Qualitat en els seus serveis de:

  • emmagatzematge, transport i tractament de residus, i
  • compravenda de peces de recanvi de vehicles i maquinària d’ocasió.

L'assoliment d'aquesta fita requereix, per part de tots els membres i col·laboradors de l’organització, l'establiment i la consolidació conjunta d'un Sistema de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb els requisits de la Norma ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, basat en els següents aspectes:

  • SATISFACCIÓ DEL CLIENT. És Política del GRUP REFESA oferir serveis amb una qualitat que satisfacin les necessitats i expectatives de clients, vetllant alhora per la protecció del Medi Ambient.
  • VETLLAR PEL MEDI AMBIENT. Té com a prioritat vetllar, durant la prestació del servei, pel respecte enfront el Medi Ambient; per tal d’aconseguir aquesta fita, la Direcció General del GRUP REFESA es compromet a capacitar a tot el personal mitjançant formacions així com eliminar, reduir o controlar el consum de recursos naturals, la producció de sorolls i les emissions atmosfèriques, així com qualsevol altre aspecte ambiental significatiu derivat de les activitats de l’empresa.
  • LIDERATGE DE LA DIRECCIÓ. La Direcció General assumeix com a pròpia la Política de Qualitat i de Medi Ambient de l'organització, impulsant a través de l'emissió i revisió periòdica dels objectius i metes establertes.
  • COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ. La Direcció General garanteix el respecte i la protecció del medi ambient, així com el compliment dels requisits legals i altres que l'empresa subscrigui en matèria mediambiental i de qualitat que afecten el desenvolupament de l'activitat.
  • OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS I ELS RECURSOS per aconseguir serveis de qualitat, amb les majors garanties possibles.
  • PARTICIPACIÓ I MOTIVACIÓ DEL PERSONAL. És molt important comptar amb personal altament motivat, sensibilitzat i conscient de la importància del seu treball per aconseguir els objectius de Qualitat i Medi Ambient de l'organització.
  • PRESA DE DECISIONS BASADA EN DADES I EN EVIDÈNCIA OBJECTIVA. Les dades del Sistema en què es basen la presa de decisions són: Reclamacions de Clients, Satisfacció dels Clients, Auditories internes, etc.
  • INNOVACIÓ I MILLORA CONTÍNUA, basat en l'aplicació de processos de seguiment, mesura, anàlisi i implantació de solucions.

La Direcció General declara d'obligat compliment, en tots els àmbits de l'organització relacionats amb la Qualitat del servei i l’entorn, el Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient definit en el Manual i la legislació i normativa aplicable.

El compromís del GRUP REFESA cap a la Qualitat i el Medi Ambient no acaba amb l'obtenció de la certificació, sinó que manté un permanent repte de millora, de cara a obtenir la total satisfacció dels nostres clients i el respecte del nostre entorn.

Des de la Direcció General, ens comprometem a assegurar que la Política de qualitat del GRUP REFESA és entesa, implantada, mantinguda al dia per tot el personal de l’organització, i comunicada a tots els clients, proveïdors i parts interessades, sent publicada aquesta a les nostres webs i trobant-se disponible a les nostres instal·lacions a l’abast de tothom.

 

Sant Julià de Lòria, 14 de juny de 2019

 

Certificacio 2019